Железопътният транспорт – безопасна и устойчива форма за превоз

>

ЕС определи 2021 г. за Европейска година на железопътния транспорт, за да насърчи използването на влакове като безопасна и устойчива форма на превоз: http://epfacebook.eu/qvXh

влак

Железопътният транспорт бе силно засегнат от кризата и броят на пътниците намаля значително вследствие на ограниченията за пътуване. Все пак секторът ще има важна роля за устойчивото възстановяване от пандемията.