През учебната 2020/2021 година Програмата за училища посланици на ЕП се разшири с още 10 нови участника и въпреки трудните пандемични условия училищата успяха да организират и да се включат в редица онлайн събития и инициативи с европейска насоченост. Представяме някои от дейностите на трите най-активни училища посланици за първото тримесечие от старта на Програмата.

Училища - посланици

Професионална гимназия по икономика и туризъм „Алеко Константинов“, Велинград

Професионалната гимназия по икономика и туризъм започна тазгодишното си участие в Програмата с няколко интересни инициативи.

Младши посланици от 11 клас представиха темата „Ценностите и целите на Европейския съюз и политиката на организацията за справяне с COVID-19“ пред по-малките ученици. Училището се включи и в съвместна инициатива с информационен център Европа директно – Пловдив по повод Европейския ден на езиците: онлайн викторина с въпроси, засягащи лексикални и граматични особености на различните европейски езици, както и интересни факти от историята и културата на държавите членки.

Освен това младшите посланици от гимназията взеха участие в проекта „Доброволчество – добротворчество“ съвместно с ученици от Франция, Румъния и Албания, в контекста на програмата „Еразъм+“. Проектът включва съвместно посещение на връх Острец, където бе направен оглед на разкопките на светилище, част от тракийската култура. Младшите посланици и чуждестранните ученици участваха и в работилници за съхранение и популяризиране на традициите и занаятите на тема „Българските занаяти“, в рамките на които са изработени творчески проекти.

Държавната финансово-стопанска гимназия „Интелект“, Плевен

През октомври младшите посланици отбелязаха Деня на българската община с посещение в Община Плевен и среща със заместник-кмета, отговарящ за „Проекти и хуманитарни дейности“, с когото обсъдиха ролята на европейските проекти за развитието на града и региона, както и значението на инвестициите за просперитета на общините. Учениците обсъдиха идеи за обединена Европа с евродепутата Цветелина Пенкова в среща на живо в концертната зала на гимназията. Те отбелязаха Европейската седмица на програмирането и участваха в дискусионна среща с Венера Хасанова – психолог, игропрактик и автор на методики за неформално образование.

През ноември младшите посланици се включиха в кампанията „Истории на успеха“ на сдружение „Учебна работилница Европа“ и проведоха подиумна дискусия с Росен Хаджиев на тема „Рисково поведение, групов натиск и зависимости“, в която обсъдиха проблемите на младите хора в България и Европа и проведоха арт инициатива, свързана с темата за зависимостите.

През декември по случай Световния ден на борба със СПИН младши посланици участваха във виртуална среща с медиатора на гимназията Любомира Пенева. Училището получи грамота за успешно представяне на регионалната онлайн инициатива на РУО Плевен на тема: „Училищни политики и мерки за намаляване отсъствията на учениците и задържането им в училище – европейски опит и практики“. На онлайн среща с евродепутата Ангел Джамбазки, посветена на бъдещето на ЕС и мястото на България в него, учениците дискутираха с него възможностите за европейско образование, политика и доброволчество.

Посланиците се включиха и в онлайн среща на тема „Бъдещи партньори и сътрудничество“, в която взеха участие и участници от Италия, Ирландия, Гърция, Германия, Португалия, Словения, Дания, Финландия с цел да споделят европейски практики в дистанционното обучение и идеи за бъдещо сътрудничество. Предколедно младшите посланици организираха онлайн инициативата „Коледа в Европа“, включваща забавни игри и дискусии.

Спортно училище „Георги Живков“, Велико Търново

Началото на програмата с дейностите на посланиците през учебната година беше отбелязано с честване на 117-годишнината от рождението на Джон Атанасов с онлайн викторина. Световният ден за борба с трафика на хора беше отбелязан с раздаването на листовки и брошури по тази тема на учениците от 5 до 7 клас, осигурени от местната комисия за борба с трафик на хора, последвано от ролева игра за изграждане на екип и мотивация за работа.

За Международния ден на толерантността посланиците организираха изложба от постери и рисунки на тема толерантност, а старши посланик Мирослава Петърчева изнесе беседа на тема „Толерантността е в малките жестове“ в 5 и 6 клас.

По случай Европейската седмица на професионалните умения 2020 двама младши посланици от 12 клас направиха онлайн представяне на професията помощник-треньор, с която завършват своето образование, пред по-малките ученици, за да подпомогнат професионалното им ориентиране.

Младшите посланици изготвиха постер и презентация за  Световния ден за борбата със СПИН, които представиха на учениците от 8 и 9 клас.

⁕ ⁕ ⁕

От януари 2021 г. ще бъдат избирани от едно до три „училища на месеца“, чиито инициативи ще бъдат популяризирани на сайта на Бюрото. Те ще бъдат избирани на база на доброволните месечни отчети за осъществените от тях дейности по програмата.