Наградата за европейски гражданин отличава инициативи, които укрепват сътрудничеството в Европа и популяризират общите ценности. Кандидатствайте до 15 април!

00_05_09_11_european_citizen_170_213-859x565

Наградата се присъжда всяка година от Европейския парламент на отделни хора и на сдружения, които работят за взаимното разбирателство и интеграцията между хората в ЕС, сътрудничеството и укрепването на европейския дух, както и за утвърждаване на ценностите на ЕС и основните права.

Как можете да кандидатствате

За наградата могат да кандидатстват отделни хора, групи, сдружения и организации. Те също така могат да номинират други проекти. Депутатите в Европейския парламент също могат да правят номинации.

Прочетете правилата за наградата. Ако желаете да кандидатствате или да номинирате някого, използвайте този формуляр (можете да го попълните на български, като изберете езика от менюто отстрани). Крайният срок е 15 април 2021 г. Ако имате въпроси, можете да ги отправите на електронна поща CitizensPrize@ep.europa.eu.

Предишни лауреати

Вижте кои станаха лауреати на Наградата за европейски гражданин през 2020 г.