На 18 март 2021 г. Информационен център „Европа директно – Провдив” в партньорство с Център „Образование за демокрация”  и Факултет по „Икономически и социални науки” на Пловдивски университет „П. Хилендарски”” проведаха уебинар на тема: „Икономическият отговор на Европейския съюз за справяне с Covid 19

1

Участниците в събитието имаха възможност да се информират за: Принципите на икономическия отговор на ЕС срещу кризата. Времевия хоризонт. Планът за възстановяване на Европа – полагане на основите на нашето бъдеще. Финансиране. Очакваното въздействие. Изискванията за изработването на Национални планове за възстановяване и устойчивост. Специално внимание се обърна и на предложенията на гражданите за съвместно справяне с кризата.

1 20210130_090627 20210130_104220 20210130_104229 20210130_104348 20210130_104409 20210130_104425 20210130_104608 20210130_104655 20210130_104712