За да се улесни приемането му до лятото, ЕП реши да ускори одобрението на цифровото зелено удостоверение, което ще даде възможност за безопасно и свободно движение по време на пандемията.

пътуване

С 468 гласа „за“, 203 „против“ и 16 „въздържал се“, евродепутатите подкрепиха използването на неотложната процедура (член 163), която дава възможност за по-бърз парламентарен контрол върху предложенията на Комисията при пълно зачитане на нейните демократични прерогативи.

По време на пленарното разискване в сряда голямо мнозинство от евродепутати подкрепиха бързото създаване на цифрово зелено удостоверение, което има за цел да улесни безопасното и свободно движение в рамките на ЕС по време на пандемията от COVID-19. Според предложението на Комисията, то може да съдържа информация дали пътникът е бил ваксиниран срещу COVID-19, дали наскоро е получил отрицателен резултат от тест за COVID-19, както и информация за възстановяването от инфекция с COVID-19. Някои от говорителите в пленарна зала изтъкнаха необходимостта от строги гаранции за защита на личните и медицинските данни и подчертаха, че тези, които не са ваксинирани, не трябва да бъдат подлагани на дискриминация.

Следващи стъпки

На следващата пленарна сесия (26-29 април) Парламентът ще приеме своя мандат за преговори със Съвета на ЕС, който може да включва изменения на предложението на Комисията. Парламентарната комисия управляваща това досие в ЕП – комисията по граждански свободи (LIBE), може да поиска досието да бъде върнато обратно, за да започне разговорите. Резултатите от преговорите между съзаконодателите ще трябва да бъдат одобрени както от Парламента, така и от Съвета на ЕС.