На срещата си в сряда Изпълнителният съвет на Конференцията за бъдещето на Европа продължи подготовката за започване на Конференцията.

Конфер. ес

Изпълнителният съвет одобри многоезичната цифрова платформа, която ще даде възможност на гражданите от целия ЕС да дадат своя принос за Конференцията. Той постигна съгласие относно методите си на работа и напредналата подготовка за церемонията по откриването на Деня на Европа (9 май).

Открит и приобщаващ дебат за демокрацията на участието

Благодарение на тази нова многоезична цифрова платформа, от 19 април гражданите от цяла Европа ще имат възможност да представят вижданията си по всяка тема, която считат за важна за бъдещето на ЕС. Това ще даде възможност на гражданите – за първи път на равнище ЕС – да представят своите идеи, да коментират идеите на други хора, да създават и участват в събития. Платформата ще бъде централният възел на Конференцията – място, където всички приноси към Конференцията ще бъдат събрани и споделени, включително децентрализирани събития, граждански дискусионни групи и пленарни сесии.

Специализиран механизъм за обратна връзка ще обобщава и анализира повдигнатите ключови въпроси, така че те да могат да бъдат взети предвид и по време на гражданските дискусионни групи и пленарните заседания на Конференцията. Платформата ще предоставя също така информация за структурата и работата на Конференцията, както и ресурси за организаторите на събития, включително каталог на ключови събития, чрез които те ще могат да популяризират своите инициативи на местно, регионално, национално и европейско равнище. Гражданите ще могат лесно да търсят прояви, в които желаят да участват, благодарение на карта на събитията.

След срещата съпредседателите на Изпълнителния съвет заявиха следното:

Представителят на Европейския парламент Ги Верхофстад (Renew, Белгия) заяви: “Трябва да направим тази дискусия възможно най-оживена, като по време на Covid-19 това означава да експериментираме с цифрови платформи колкото е възможно повече. Чрез тази платформа ние предлагаме инструменти, които да дадат възможност на всички да участват активно в този дебат, и ще гарантираме, че техните идеи ще бъдат включени в анализа и заключенията на Конференцията. Това е тяхното бъдеще, така че това е тяхната Конференция.”

От името на председателството на Съвета на ЕС португалският държавен секретар по европейските въпроси Ана Паула Закариаш коментира, че “Цифровата платформа ще включи европейците в публичното пространство. Това ще им позволи да изразят опасенията си, да споделят мечтите и очакванията си и да общуват със своите представители. За да стане по-силен, Съюзът се нуждае от силата на своите граждани. Това е решаващ момент и това ще ни позволи да обсъдим откровено и без табута различните гледни точки.”

Заместник-председателят на Комисията Дубравка Шуица, отговаряща за демокрацията и демографията, заяви: “Стартирането на цифровата платформа след десет дни ще предостави на нашите граждани уникално пространство за участие в разговори и дебати в цяла Европа. Това ще позволи на хората да споделят своите идеи, тревоги, надежди и мечти – на всички официални езици на ЕС. Динамиката се увеличава и очаквам с нетърпение да видя резултата.”

Официалният хаштаг на Kонференцията #БъдещетоЕТвое е покана към гражданите на ЕС да дадат своя принос и да определят бъдещето на ЕС: „Бъдещето е в твоите ръце“.

Учредително събитие на Деня на Европа

Изпълнителният съвет също така постигна значителен напредък в подготовката за церемонията по откриването на Конференцията на 9 май – Деня на Европа, ако епидемиологичните условия позволяват това. Той също прие методите на работа на Изпълнителния съвет и проведе първо обсъждане относно проекта на правила за състава и работата на пленарните заседания на Конференцията.

Следващи стъпки

Изпълнителният съвет ще се срещне отново на 21 април, за да приключи обсъждането на процедурния правилник и да разгледа други условия, необходими за организирането на Конференцията.