Планира се тазгодишното издание на EYE да се проведе на 8 и 9 октомври 2021 г., като подробности за начина на провеждането му ще станат известни в средата на юни. По всяка вероятност броят хора, които ще могат да присъстват физически в Страсбург, ще бъде значително ограничен в сравнение с предишни издания.

Млад. събитие

От днес обаче се отварят две покани за участие в това събитие: една за спонсорирани групи, които желаят да се включат в събитието, и една за организатори на дейности.  

Групите трябва да бъдат от младежи между 16 и 30 годишна възраст, като ще се обръща специално внимание на групи с хора в неравностойно положение, от селски и отдалечени райони и хора с увреждания. Критериите за подбор и правилата за възстановяване на разноските са дадени във формуляра за кандидатстване тук: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/OMG_EYE2021#page0

Групите не бива да правят резервации за пътувания, докато не получат потвърждение, че са избрани и докато не бъде потвърден форматът на EYE в средата на месец юни.

В поканата за организатори на дейности се търсят младежки групи, представящи качествени предложения за интерактивни дейности, които да бъдат включени в програмата на EYE, ако събитието се проведе физически в Страсбург.
Цялата информация е достъпна единствено на английски, френски и немски език тук: https://european-youth-event.europarl.europa.eu/take-part-in-eye2021/

До и по време на събитието идеите на младите хора ще бъдат събирани на този сайт https://www.youthideas.eu/bg, достъпен на 23 езика, като темите са същите като тези в Конференцията за бъдещето на Европа и ще бъдат отчетени в нея.