Заместник-председателят на Европейската комисия Вера Йоурова, комисар Йоханес Хан и комисар Дидие Рейндерс направиха следното изявление, приветствайки началото на дейността на Европейската прокуратура:

„От днес Европейската прокуратура функционира. Това отваря нова глава в борбата с трансграничната престъпност. Първата наднационална прокуратура започва своята дейност за защита на парите на данъкоплатците в ЕС, като тя е компетентна да разследва и преследва престъпления като пране на пари, корупция и трансгранични измами с ДДС.

Само през 2019 г. държавите членки са докладвали за измами, засягащи 460 милиона евро от бюджета на ЕС. Подобни измамни дейности оказват пряко въздействие върху всекидневието на хората, като причиняват сериозни икономически щети. Това трябва да спре, още повече че COVID-19 постави сериозни предизвикателства пред нашите икономики и се нуждаем от всяко евро за възстановяването.

Сега Европейската прокуратура предприема стъпки за укрепване защитата на бюджета на ЕС. Тя ще наблюдава прилагането на Плана за възстановяване на Европа NextGenerationEU, за да гарантира, че средствата ще достигнат до нашата икономика и нашите граждани. Става въпрос за 750 милиарда евро под формата на заеми и безвъзмездни средства.

Този новосъздаден орган на ЕС е напълно независим. Прокуратурата ще преследва и подвежда под отговорност заподозрените извършители на престъпления в 22-те участващи държави – членки на ЕС. Швеция изрази своя интерес и планира да се присъедини към Европейската прокуратура през 2022 г. Насърчаваме останалите четири държави членки, които избраха да останат настрана, също да се присъединят. Тъй като престъпността не познава граници – трябва да се борим срещу нея заедно.”

За повече информация:

Уебстраница на Комисията: Европейска прокуратура

Уебсайт на Европейската прокуратура

Информационен документ: Европейската прокуратура

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ: Стартиране на дейностите на Европейската прокуратура

Лица за контакти с медиите:

Christian WIGAND (+32 2 296 22 53)

Katarzyna KOLANKO (+ 32 2 296 34 44)

Jördis FERROLI (+32 2 299 27 29)

Европейската комисия е отговорна за защитата на личните данни. Всички лични данни се обработват съгласно Регламент (ЕС) 2018/1725.