Депутатите ще разискват новите предложения на Комисията за намаляването на емисиите и ще гласуват по законодателство за справянето със здравни кризи.

Климатична политика


Парламентарната комисия по околна среда ще обсъди в сряда с изпълнителния заместник-председател на Комисията Франс Тимерманс новия законодателен пакет, който цели да направи възможно намаляването на емисиите на парникови газове в ЕС с поне 55% до 2030 г. В четвъртък набелязаните мерки ще бъдат разисквани и в комисията по промишленост с комисаря за енергетиката Кадри Симсон.

Заплахи за общественото здраве


Парламентарната комисия по околна среда ще определи позицията си по законодателство, целящо по-добро справяне със здравни кризи като пандемията от COVID-19. Предложението предвижда изготвянето на план за подготвеност за здравни кризи и по-добра система за наблюдение за идентифициране на заплахи.

Права на човека


В петък ще се проведе конференция на високо равнище за състоянието на правата на човека по света. Събитието е организирано съвместно от Европейския парламент и Глобалния кампус по правата на човека, който е мрежа от университети, преподаващи по темата.

Външна политика


Депутатите в комисията по външни работи ще се произнесат в четвъртък по три проекторезолюции с препоръки за отношенията на ЕС със САЩ, Русия и Китай.

Роуминг

В понеделник комисията по вътрешен пазар дава становище по предложение за удължаване на настоящите правила в ЕС за нулеви потребителски такси за роуминг до 2032 г.

Насилие, основано на пола

Комисиите по правни въпроси и права на жените гласуват във вторник общ доклад за отражението на насилието между интимни партньори върху децата и жените.

В четвъртък комисиите по права на жените и граждански свободи ще се произнесат по проектодоклад, предлагащ насилието, основано на пола, да бъде определено за тип престъпление, срещу което трябва да се предприемат мерки на европейско ниво.

Словенско председателство на Съвета


От тази седмица парламентарните комисии започват серия дискусии с представители на новото словенското председателство на Съвета на ЕС относно конкретни законодателни досиета.

Допълнителна информация