“Училищата не се правят само с камъне. Училището го прави учителят.” е казал Иван Вазов. На 15 септември ще отбележим 1⃣ година от въвеждането на предмета Гражданско образование в България. Един предмет, от който зависят не само оценките в дневника, но и бъдещето на държавата и Съюза🇪🇺, в които живеем. Мисията на учителите, които поемат отговорността за неговото преподаване, не е никак лека. За да ги подкрепим, заедно със Sofia Platform създадохме помагало за учители, което да им помогне да вдъхновят учениците си да бъдат будни и активни граждани. 👉https://op.europa.eu/s/plIj