Туризмът ще трябва да стане по-чист, по-безопасен и по-устойчив след кризата с коронавируса, заявяват депутатите в доклад, приет на 25 март.

Туризмът и COVID-19

Туризмът е един от най-засегнатите сектори от пандемията. В него са заети около 27 млн. души и той отговаря за около 10% от икономиката на ЕС.

Европа посрещна 66% по-малко международни туристи през първата половина на 2020 г. и 97% по-малко през втората половина на годината. Вследствие на кризата под въпрос са поставени около 6 млн. работни места.

Прочетете за подкрепата на ЕС за туристическата индустрия по време на пандемията.

Нужна е нова стратегия за туризма в Европа

Докладът на Парламента призовава за нова европейска стратегия за възстановяване на туризма и развитието му на по-устойчива основа.

В краткосрочен план финансовата подкрепа следва да продължи. Депутатите приканват страните в ЕС да включат пътуванията и туризма в своите планове за възстановяване от COVID-19.

Парламентът също така се обявява за публични и частни инвестиции в цифровизацията и модернизацията на сектора. Страните следва да обмислят временно намаляване на ставките за ДДС.

Единно удостоверение за пътуване

Текстът препоръчва въвеждането на общо удостоверение за получена ваксина от пътуващите, което да се превърне в алтернатива на представянето на отрицателни тестове и на изискванията за престой в карантина. Използването на удостоверението следва да бъде обвързано с осигуряването на възможност на всички да се ваксинират и с установяване дали ваксинираните пренасят вируса. Карантината трябва да бъде само за крайни случаи.

“С приближаването на лятото искаме да избегнем предишните грешки и да въведем координирани и еднакви мерки на ЕС като протокол за тестване преди заминаване, удостоверение за ваксинация и здравен печат, за да улесним пътуването без допълнителни разходи за гражданите“, заявява авторът на доклада Клаудия Монтейру де Агияр (ЕНП, Португалия).

На 17 март Европейската комисия направи предложение за „цифрово зелено удостоверение“, което е в съзвучие с предложенията на доклада.

Устойчиво бъдеще за туризма

Пандемията променя предпочитанията на туристите и ги насочва към по-екологосъобразни алтернативи. Депутатите призовават да се използва възможността и да се развие пътна рамка към по-устойчиви форми на туризъм, които да намалят ефекта от сектора върху околната среда.

Парламентът иска да се въведе хигиенен сертификат на ЕС, който да удостоверява, че фирмите в отрасъла спазват стандарти за профилактика и контрол на случаи на COVID-19. Това би укрепило доверието на европейците и би насърчило пътуванията.

Предлага се и създаването на европейска агенция за туризма, чиито задачи да бъдат свързани с подобряване на подготвеността за кризи и подкрепа на малките предприятия в сектора.


Прочетете за правата на пътниците по време на кризата с COVID-19.

Допълнителна информация