Пандемията от COVID-19 доведе до още по-малки миграционни потоци към Европа, след като пикът от 2015-2016 г. бе вече отминал.

Ограниченията за пътуване и затварянето на граници вследствие на кризата с коронавируса направиха трудно влизането в ЕС както по редовни, така и по нередовни пътища.
Въпреки това проблемите в системата на предоставяне на убежище в ЕС, които разкри миграционната криза от 2015 г., все още не са разрешени. В отговор Европейският парламент работи по предложения, които ще направят политиката на ЕС по-справедлива и по-ефективна.

Открийте по-долу данни за миграцията към Европа – кои са мигрантите, какво прави ЕС за овладяване на ситуацията и какво е финансовото измерение на мерките.

Бежанци и търсещи убежище – какво означават понятията

Търсещите убежище са хора, които отправят официално искане за убежище в чужда страна, тъй като се страхуват, че животът им в родната им страна е в опасност.

Бежанците са хора, които имат обоснован страх от преследване по расов, религиозен или политически признак, заради принадлежността си към определена националност или социална група и които са приети и признати за такива от своята страна-домакин. В ЕС условията, на които трябва да отговарят гражданите на други страни, за да им бъде предоставена международна закрила, са уредени с директива.

В момента гражданите на други държави трябва да поискат защита в първата страна от ЕС, в която влизат. С подаването на искането те стават търсещи убежище. Те получават бежански статут или друга форма на международна закрила само след положително решение от властите в съответната страна.

Прочетете за причините, които карат хората да мигрират от една страна в друга.

Данни за предоставянето на убежище в ЕС

През 2020 г. в ЕС са подадени 471 300 искания за получаване на убежище, с 33% по-малко спрямо 2019 г. Общият брой на исканията в ЕС, Норвегия и Швейцария през 2019 г. беше 714 200. Преди това имаше 634 700 искания през 2018 г., 728 470 искания през 2017 г. и почти 1,3 милиона през 2016 г.

Броят на исканията, направени за пръв път за получаване на убежище, е намалял с 34% в ЕС през 2020 г., като изключение прави Австрия, в която има увеличение на заявленията със 17,5% спрямо 2019 г. Германия и Франция регистрират значителен спад на получените искания, въпреки че Германия остава страната с най-много заявления – 102 500 (около една четвърт от всички заявления в ЕС), следвана от Испания (86 400), Франция (81 800), Гърция (37 900) и Италия (21 200).


Сред търсещите убежище в ЕС през 2020 г. най-голяма група по националност остават сирийците (15,2% от всички търсещи убежище), следват афганистанците (10,6%), венецуелците (7,3%) и колумбийците (7%).

Най-голям спад на исканията е регистриран от граждани на Албания (с над 70% по-малко), Грузия (с над 65% по-малко) и Иран (с над 62% по-малко).

Над три четвърти от всички хора, търсещи убежище в ЕС през 2020 г. са били на възраст под 35 години, а исканията от деца без придружител са били 13 600.

Брой на незаконните пресичания на външните граници на ЕС

Европейската гранична и брегова охрана събира данни за регистрираните от националните власти случаи на незаконно пресичане на външните граници. За 2020 г. случаите са били около 124 000, което е най-ниското ниво от 2013 г. и спад с 13% спрямо 2019 г. Най-много са били нелегалните имигранти от Сирия, Мароко, Тунис и Алжир.

През първите пет месеца на 2021 г. случаите на незаконно пресичане на границите са се повишили до над 47 000, с 47% повече спрямо нивата преди година.

Средиземно море остава особено опасен маршрут за мигрантите – 1 754 души бяха обявени за загинали или изчезнали в неговите води през 2020 г., спрямо 2 095 души през 2019 г. Броят на нередовно пристигналите мигранти в Италия и Малта е нараснал повече от три пъти, което прави този миграционен маршрут най-активно използван  – от 11 500 мигранти през 2019 г. броят нараства на над 35 600 през 2020 г.

Канарските острови пък регистрираха рекорден брой пристигнали хора през 2020 г., главно заради значителен ръст в последните 4 месеца на годината. По миграционния маршрут през Западна Африка са засечени 22 600 случая на незаконно пресичане на границата, осемкратно увеличение на годишна база.

Много новопристигнали идват от страни, които имат икономически проблеми, а не въоръжени конфликти. През 2020 г. намаля обемът на средствата, които работещите мигранти изпращат в родните си страни, което вероятно ще утежни ситуацията по света. Намалелите възможности за работа и здравните рискове във връзка с пандемията ще бъдат допълнителни стимули за миграция на хора към ЕС.

Какво мислят европейците


Миграцията е приоритет на ЕС от години, като са взети редица мерки за овладяване на миграционните потоци и за подобряване на системата за даване на убежище.

Изследване Евробарометър от юни 2019 г. показва, че имиграцията е сред петте най-важни фактори, повлияли на начина, по който хората са гласували на европейските избори през май 2019 г., като 34% са мислели за миграцията, когато са гласували. Друго изследване от 2020 г. показва, че 47% от европейците смятат политиката спрямо мигрантите и бежанците за главната сфера на несъгласие между ЕС и тяхното национално правителство.

Бюджетни измерения

След миграционната вълна от 2015 г. Европейският съюз значително увеличи средствата, които отпуска за политиките относно мигрантите, даването на убежище и интеграцията. За 2021-2027 г. са заделени 22,7 млрд. евро за миграционна политика и управление на границите (по цени от 2018 г.). За периода 2014-2020 г. европейските средства в тази област бяха 10 млрд. евро.

Научете как ЕС се опитва да управлява миграционните потоци.

Бежанците по света


Броят на хората по света, които са избягали от преследване, конфликти и насилие, е достигнал 80 млн. души. Техният брой е приблизително равен на цялото население на Германия. Около 42% от бежанците по света са деца.

Страните, приели най-много бежанци, са Турция, Колумбия, Пакистан, Уганда и Германия. Само 14% от бежанците по света са настанени в развити страни.

Вижте нашата инфографика по-горе за данните на Евростат от 2020 г. за исканията за убежище в ЕС и прегледайте данните на Агенцията на ООН за бежанците за броя на бежанците в страните от ЕС. Прочетете също така за причините, които карат хората да мигрират.

Допълнителна информация