Започва регистрацията за състезанието „Евроскола“ за областите Русе, Силистра и Разград

>

logo-euroscola_640_px (1)

Информационното бюро на Европейския парламент в България организира регионално състезание „Евроскола“ за средни училища от областите Русе, Силистра и Разград. Състезанието ще се състои в гр. Русе на 12 декември 2015 г. Отборите, класирани на първите места, ще получат дати за участие за своите училища в програма „Евроскола“ в гр. Страсбург (Франция) през 2016 г. В състезанието могат да участват отбори от ученици на възраст 16—18 години. Училищата от трите области, които желаят да вземат участие в състезанието, трябва да заявят това до 12:00 часа на 27 ноември 2015 г.

Отборите трябва да се състоят от 5-ма ученици, ръководени от един учител. Преподавателите не могат да участват в самото състезание и да се намесват в подготовката и представянето на учениците си по време на състезанието.

Информационното бюро на Европейския парламент в България възстановява транспортните разходи до град Русе и обратно на учениците от други населени места в трите области на състезанието – вж. „Регламент за участие“.

Въпросите в състезанието ще бъдат по текущи теми от национален и европейски интерес: вж. „Примерни теми и материали за подготовка“.

В състезанието могат да участват ученици на възраст 16—18 години (вж. „Регламент за участие“) от училища, които не са спечелили участие в програмата „Евроскола“ в Страсбург през 2013, 2014 или 2015 година.

Доброто владеене на един от трите работни европейски езици –английски, френски или немски – е измежду главните условия за участието на училищата в програма „Евроскола“ и ще се проверява по време на състезанието.

Молим заявките за участие да бъдат изпратени до 12:00 часа на 27 ноември 2015 г. на адрес: epsofia@europarl.europa.eu. Имената на участниците в конкретния отбор и на придружаващия преподавател трябва да бъдат изпратени едновременно със заявката за участие (вж. „Регламент за участие“).

Информационното бюро на Европейския парламент си запазва правото за промени в датата в случай на непредвидени обстоятелства, като всички участници ще бъдат известени своевременно. Окончателната програма ще бъде изпратена след приключване на регистрацията.

Регламент за участие – Euroscola_Regulations_Ruse 12 December 2015

Примерни теми и материали за подготовкаEuroscola Topics_Ruse 12 December 2015

Допълнителна информация

Новината на страницата на Информационното бюро на ЕП

Обща информация за конкурса „Евроскола“

„Евроскола“ на страницата на Европейския парламент

„Евроскола“ във Facebook

Източник: Европейски парламент