потребление на енергия 2016Използването на ефективни уреди е един от най-лесните начини да спестите електричество. Много от нещата у дома като лампи, телевизори, фурни и прахосмукачки идват с етикет, който помага на потребителите да оценят тяхната енергийна ефективност. Парламентарната комисия по енергетика гласува на 14 юни по предложение на Европейската комисия за опростяване на системата и още по-лесни сравнения. Вижте инфографиката на Европейския парламент за това как се измерва енергията и колко струва тя в ЕС.

Енергийната ефективност означава предоставянето на еднакво качество с по-малка енергия. За да насърчи спестяването на енергия, Европейският съюз въведе през 1994 година скáла, която класифицира уредите от А (най-ефективни) до G (най-неефективни). Постепенно производителите подобриха своите продукти и скáлата бе разширена до А+++. Това обаче означава, че повечето перални машини например са в клас А или по-висок, което затруднява потребителите при сравняването.

Затова Комисията предлага да се възстанови първоначалната скáла от А до G и да се въведе механизъм за променянето й, за да може тя да се адаптира към бъдещи подобрения, без да се създават нови класове.

Сред другите предложения са създаването на нова продуктова база данни и мерки за подобряване на националния надзор върху пазарите.