sdfd

Проучването Евробарометър за 2017 г. показа, че гражданите на ЕС отчитат малък напредък в икономическата област, но все още половината са песимисти за растежа.

Делът на отговорилите, че нещата в ЕС се развиват в грешната посока, намалява от 54 на 50 процента в сравнение с 2016 г. Тези, които мислят, че нещата се влошават в собствените им страни, намаляват от 58% на 51%.

Колко дълго ще продължи кризата?

Според резултатите от проучването 22 процента от европейците са на мнение, че икономиката в страната им се завръща към растеж – това е ръст от 2 процентни пункта от предишната година. В същото време 30% от анкетираните очакват кризата да продължи още дълги години, което показва спад от 2 процентни пункта спрямо 2016 г.

В Гърция, където нивото на безработица остава над 20%, хората са най-песимистично настроени: 71% от запитаните предвиждат още години криза. Най-големи оптимисти са хората в Холандия, Дания, Малта, където безработицата е около и под 5%; в тези три страни под 10% от гражданите очакват кризата да продължи.

Около 78% от запитаните в ЕС настояват европейските институции да направят повече за борбата с безработицата.

В отговор на икономическата криза Парламентът засили надзора над банките, подкрепи планове за гарантиране на спестяванията на малките вложители и одобри законодателство, което кара държавите-членки да бъдат по-отговорни в бюджетната си политика. С Европейския фонд за стратегически инвестиции ЕС планира да мобилизира стотици милиарди евро за инвестиции в проекти, които ще дадат нов старт на икономиката.

Тревога за засилващото се неравенство

Социалното неравенство се възприема като значим проблем от 84% от европейците, а 64% смятат, че в следващите пет години то ще се увеличи.

Един от начините за борба с прекаленото социално разслояване е налагането на справедливо данъчно облагане на печалбите и богатството. Ето защо мерките за ефективно облагане на корпорациите и срещу избягването на данъци са сред приоритетите на Европейския парламент.

Прочетете повече за това какво прави ЕП за стимулиране на икономическия растеж.

Източник: europarl.europa.eu