Европейската комисия съобщи на 07.06.2017 година, че отделя 5,5 милиарда евро годишен бюджет за Европейския фонд за отбрана, предава БТА.

Предвижда се фондът да помогне на държавите от ЕС по-ефективно да изразходват средствата за отбранителни способности, като се ограничи дублирането на разходи и постигане на по-добро съотношение между качество и цена. Фондът ще съгласува, допълва и увеличава националните инвестиции в научноизследователска дейност в областта на отбраната, в разработването на прототипи и в придобиването на отбранително оборудване и технологии.

Заместник-председателят на ЕК Юрки Катайнен отбеляза, че фондът допълва сътрудничество с НАТО. Комисията уточни, че фондът ще покрива научноизследователска дейност, като тази година ще осигури безвъзмездни средства за съвместни изследвания в областта на новаторските отбранителни технологии и изделия, изцяло и пряко финансирани от бюджета на ЕС. Проектите, допустими за финансиране от ЕС, ще бъдат насочени към приоритетните области, договорени преди това от държавите в ЕС, като ще включват електроника, метаматериали, криптиран софтуер или роботика. Това направление ще бъде финансирано с 90 милиона евро до края на 2019 г., като за тази година са предвидени 25 милиона евро.

ЕК днес отправи покана за представяне на предложения за проекти в областта на безпилотните системи в морска среда и войсковите системи. Подписването на първите споразумения за отпускане на безвъзмездни средства се очаква до края на тази година. Догодина ЕК ще предложи научноизследователска програма, посветена на отбраната, с прогнозен годишен бюджет от 500 милиона евро.

Фондът ще насърчи държавите от ЕС към сътрудничество при съвместното разработване и придобиване на отбранителна техника и технологии. Държавите могат съвместно да влагат средства в разработването на технологии за дронове или спътникова комуникация, или в покупката на едро на вертолети. Единствено съвместни проекти ще бъдат допустими за финансиране, а част от общия бюджет ще бъде отделена за проекти, свързани с трансграничното участие на малки и средни предприятия. ЕС ще предостави съфинансиране от 500 милиона евро общо за 2019 г. и 2020 г.

Документ за размисъл относно бъдещето на европейската отбрана(PDF)(на английски)

След 2020 г. ЕС ще осигурява за отбрана един милиард евро годишно. ЕК очаква това да привлече частни средства и така общо отбранителното перо да достигне пет милиарда евро на година.

Комисията цитира оценки, според които липсата на сътрудничество между държавите в ЕС в областта на отбраната и сигурността струва между 25 милиарда и 100 милиарда евро годишно. Общо 80 на сто от обществените поръчки и над 90 на сто от научните изследвания и технологиите се управляват на национално равнище. До 30 на сто от годишните разходи за отбрана биха могли да бъдат спестени чрез обединяването на обществени поръчки.

В ЕС съществуват 178 различни оръжейни системи, в сравнение с 30 в САЩ. В ЕС съществуват 17 различни модела основни бойни танкове, а в САЩ – само един. В Европа има повече производители на вертолети, отколкото правителства, които да могат да ги купуват, отбелязва комисията.

Източник: europe.bg