Снимка на Europe Direct Plovdiv.

 

Европа е континент, в който се говорят много езици, а Европейският парламент е добър пример как те могат да съществуват един до друг.

Untitledfdgdfgf

 

 

 

 

dfdgth

 

 

 

 

 

 

Повече от половината европейци (54%) са способни да водят разговор на чужд език, а една четвърт говорят поне два езика освен своя роден, показва изследване Евробарометър от 2012 г. Европейският парламент подкрепя езиковото обучение, но в същото време вярва, че е важно хората да могат да следят работата му на своя собствен език.

Всички 24 официални езика на ЕС се използват активно в Парламента – от малтийския до английския и от българския до шведския. Депутатите например могат да говорят на собствения си език по време на пленарни заседания, а преводачите се грижат всички да разбират за какво става дума. Заседанията се предават онлайн и хората в целия ЕС могат да следят дебатите на родния си език. Всички официални документи също са налични на 24-те езика на ЕС.

Ако това не е достатъчно, предлагаме профили в Twitter на различните езици за актуалните новини и събития в Парламента.