Антимикробна резистентност: С нов план за действие Комисията засилва борбата

Комисията прие нов план за действие за борбата с антимикробната резистентност (АМР) — нарастваща заплаха, която всяка година причинява смъртта на 25 000 души и загуба от 1,5 милиарда евро в ЕС. Планът за действие се основава на подхода „Едно здраве“, който обхваща резистентността както при хората, така и при животните. Успоредно с това Комисията прие и […]