Борба с безработицата: трима от всеки четири европейци искат повече мерки от ЕС

Въпреки плавния си спад в последните години безработицата остава сред основните грижи на европейците – три четвърти от анкетираните в неотдавнашно проучване на Евробарометър заявяват, че очакват по-активна намеса на ЕС по проблема. В отговор на резултатите от изследването председателят на комисията на ЕП по заетост Томас Хендел призова лидерите на ЕС да „положат усилия за гарантиране на инвестициите и на висококачествена, устойчива заетост“. Научете…