Босна и Херцеговина: евродепутатите са загрижени за бавния напредък на свързаните с ЕС реформи

В доклад, който прави оценка на напредъка, постигнат от Босна и Херцеговина по пътя на страната към евентуално присъединяване към ЕС, Европейският парламент отбелязва, че от средата на 2017 г. се наблюдава значително забавяне в приемането на свързаните с ЕС промени въпреки ангажимента на страната към Програмата за реформи. Членовете на ЕП остават загрижени и от широко разпространената корупция в Босна и Херцеговина, извадена на…