Дронове: нови общоевропейски правила за подобряване на безопасността и неприкосновеността на личния живот

‒         Да се регистрират дроновете и пилотите на дронове; ‒         Те ще трябва да спазват критерии за безопасност и неприкосновеност на личния живот на ЕС; ‒         Плановете за безопасност трябва да включват по-ранно идентифициране на авиационните рискове. Първите общоевропейски правила за гражданско използване на дронове бяха договорени от преговарящите в ЕП и Съвета в четвъртък сутринта. Понастоящем дронове, по-леки от 150 кг, което представлява по-голямата част от тях,…