Европейската прокуратура разшири обхвата си до 21 държави членки

  На 8 юни 2017 г. 20 държави — членки на Европейския съюз, постигнаха съгласие по общ подход за създаване на Европейската прокуратура чрез засилено сътрудничество. Регламент (ЕС) 2017/1939 за създаване на Европейска прокуратура по процедурата за засилено сътрудничество беше приет от Съвета по правосъдие и вътрешни работи на 12 октомври 2017 г. и влезе […]

ЕП дава зелена светлина за Европейската прокуратура

  ‒         Прокуратурата ще обедини усилията на европейските и националните сили на реда; ‒         Изключителна юрисдикция в целия ЕС; ‒         До момента само националните власти можеха да поддържат обвинения за злоупотреби с бюджетите на ЕС. Европейската прокуратура ще бъде натоварена с разследването и повдигането на обвинения срещу извършители на престъпления срещу бюджета на ЕС. Понастоящем само националните власти […]