Авиационни емисии: Членовете на ЕП подкрепят изключването на международните полети от системата на ЕС за търговия с емисии

‒         Авиокомпаниите да плащат само за емисиите от полетите в рамките на ЕС; ‒         Членовете на ЕП ограничават продължителността на изключването до 2020 г.; ‒         Приходите от системата на ЕС за търговия с емисии (СТЕ) трябва да бъдат предназначени за действия в областта на климата В очакване на световна схема за компенсиране на емисиите на въглероден диоксид (CO2) […]

ЕП с мерки срещу увеличаването на заболяванията от ХИВ, туберкулоза и хепатит C

  настоява тестовете за ХИВ да бъдат безплатни, за да се гарантира ранното откриване; обръща внимание на нарастващата антимикробната резистентност на туберкулозата (AMP); за разработване на последователен подход в ЕС за борба с вируса на хепатит C. В сряда евродепутатите призоваваха Комисията да разработи всеобхватна и дългосрочна рамка на ЕС за справяне с ХИВ/СПИН, туберкулозата […]

ЕП улеснява достъпа на хора със зрителни увреждания до книги

    Новите правила предвиждат по-лесен достъп на хората със зрителни увреждания до книги във специални Брайлови формати или аудио книги. повече достъпни книги за хора със зрителни увреждания чрез премахване на ограниченията, свързани с авторските права; по-добър достъп до книги в специални формати от чужбина; възможност за компенсации за издателите. В четвъртък евродепутатите одобриха споразумението, […]

ЕП създава комисия за изясняване на недостатъците в борбата срещу тероризма

Евродепутатите одобриха създаването на специална комисия с мандат от дванадесет месеца за справяне с практическите и законодателните недостатъци в борбата срещу тероризма. проучване мерките за борба с тероризма; установява недостатъците в трансграничното съдебно сътрудничество и обмена на информация; оценява влиянието върху основните права. Специалната комисия ще проучва и оценява степента от терористичната заплаха на територия […]

ЕП настоява за по-дълготрайни и по-лесни за ремонт стоки

ЕК, държавите членки и производителите трябва да предприемат мерки, с които да гарантират на потребителите достъп до висококачествени и подлежащи на поправка и модернизиране продукти. Евродепутатите искат материалните стоки и софтуерните продукти да се ремонтират по-лесно и да полежат на модернизиране; те призовават основните компоненти на продуктите да не са фиксирано монтирани и да има […]