Членовете на ЕП искат бързото присъединяване на България и Румъния към Шенгенското пространство

Членовете на ЕП отново призоваха министрите на ЕС да вземат бързо и категорично решение за присъединяването на България и Румъния като пълноправни членове на Шенгенското пространство. Те подчертават, че подходът в две стъпки – първо приключване на проверките на вътрешните морски и въздушни граници, последвано от спиране на проверките на вътрешните сухопътни граници – би […]

ЦЕНТРОВЕТЕ “ЕВРОПА ДИРЕКТНО” ГОВОРЯТ ЗА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ИЗБОРИ ПРЕЗ 2019 Г.

Днес е Денят на Народните будители. През последните 3 дни всички ние, от мрежата „Европа директно – България” и точно в старата ни столица – Велико Търново, осъзнахме, че не само историята „кове” будителите ни, но и днешните млади хора могат да се наредят сред тях. В продължение на 2 дни над 100 младежа от […]

Парламентът настоява за забраната на неофашистките и неонацистки групи в ЕС

ЕП е безпокоен от нарастващата нормализация наашизма, расизма и ксенофобията и призовава държавите членки на ЕС да забранят неофашистките и неонацистките групи. В приетата резолюция с 355 гласа „за“, срещу 90 „против“ и 39 „въздържал се“, евродепутатите осъждат отсъствието на сериозни действия срещу неофашистките и неонацистките групи, което става причина за настоящото разрастване на ксенофобията […]

Парижкото споразумение: ЕП призовава за засилване на ангажиментите на ЕС в областта на климата

Всички политики на ЕС трябва да бъде тясно съгласувани с дългосрочните цели на Парижкото споразумение, заяви ЕП в четвъртък. Евродепутатите подчертават, че настоящите ангажименти, поети от страните по Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата в контекста на Парижкото споразумение (“UNFCCC”), „биха ограничили глобалното затопляне до повишаване на температурата само с около 3,2°C и […]

Реформа на правилата за пътно таксуване ще стимулира по-чистия транспорт и ще гарантира справедливост

Предложените правила трябва да помогнат за постигането на целите на ЕС за намаляване на емисиите от транспортния сектор и да направят по-справедливи пътните такси. Тези правила ще уреждат таксите, които държавите-членки на ЕС вече налагат или предстои да въведат на пътищата от трансевропейската транспортна мрежа.   Преминавне към принципа “замърсителят плаща”/”потребителят плаща”   За да […]