Според ново проучване европейските потребители все по-често пазаруват онлайн от други държави от ЕС

Изданието за 2017 г. на индекса на условията за потребителите показва, че все повече потребители в ЕС пазаруват онлайн и че доверието им в електронната търговия е нараснало, по-специално що се отнася до купуването онлайн от други държави от ЕС. Търговците на дребно обаче продължават да се въздържат от разширяване на дейностите си онлайн и да имат опасения по отношение на продажбите онлайн на потребители,…

Комисията стартира нов общоевропейски знак за пенсия по схема за лично пенсионно осигуряване с цел да помогне на потребителите да спестяват за пенсия

Благодарение на плановете на Комисията за създаване на нов клас пенсионни продукти европейските потребители ще могат скоро да се възползват от повече възможности за избор, когато спестяват за пенсия. Предложението от 29 юни 2017 година ще предостави на доставчиците на пенсионни продукти инструменти, с помощта на които да предлагат прост и иновативен общоевропейски продукт за лично пенсионно осигуряване (ОЕПЛПО). Този нов тип доброволна пенсия е…