Бъдещето на финансите на ЕС: Група на високо равнище излиза с предложения за опростяване на достъпа до фондовете на ЕС

Днес ,11 юли 2017 година, групата от независими експерти по политиката на сближаване представи окончателния си доклад за по-опростена рамка на фондовете на ЕС след 2020 г. Макар че постиженията на политиката на сближаване на ЕС са безспорни, обемът на разпоредбите понякога затруднява работата на органите, които управляват по места фондовете на ЕС, и на предприятията, които […]

ЕП улеснява достъпа на хора със зрителни увреждания до книги

    Новите правила предвиждат по-лесен достъп на хората със зрителни увреждания до книги във специални Брайлови формати или аудио книги. повече достъпни книги за хора със зрителни увреждания чрез премахване на ограниченията, свързани с авторските права; по-добър достъп до книги в специални формати от чужбина; възможност за компенсации за издателите. В четвъртък евродепутатите одобриха споразумението, […]

ЕП създава комисия за изясняване на недостатъците в борбата срещу тероризма

Евродепутатите одобриха създаването на специална комисия с мандат от дванадесет месеца за справяне с практическите и законодателните недостатъци в борбата срещу тероризма. проучване мерките за борба с тероризма; установява недостатъците в трансграничното съдебно сътрудничество и обмена на информация; оценява влиянието върху основните права. Специалната комисия ще проучва и оценява степента от терористичната заплаха на територия […]

Турция рискува замразяване на преговорите за присъединяване към ЕС

В четвъртък (06.07.2017 година) евродепутатите призоваха за незабавно спиране на преговорите за присъединяване на Турция в ЕС, ако конституционната реформа остане непроменена. отстъпление на Турция в областта на правовата държава и свободата на медиите; евродепутатите осъждат опита за преврат, но намират отговора на правителството за непропорционален; прекратяване на преговорите за присъединяване към ЕС, ако предложените […]

Основни елементи на споразумението за икономическо партньорство между ЕС и Япония

След 18 интензивни и конструктивни кръга на преговори и няколко срещи на техническо и политическо равнище ЕС и Япония постигнаха днес 06.07.2017 година принципна политическа договореност по споразумение за икономическо партньорство. Преговорите започнаха през 2013 г. Това споразумение за икономическо партньорство ще стимулира търговията със стоки и услуги, а също така ще създаде благоприятни възможности […]