“Бисквитките” в Интернет: ЕП обмисля нов подход в електронните комуникации

Нов регламент за защитата на личните данни онлайн може да промени начина, по който даваме съгласие на уебсайтове да следят нашето поведение в Интернет.  Тази информация се съхранява чрез т.нар. „бисквитки“, които към момента трябва да приемем (или отхвърлим) за всеки уебсайт поотделно. Новият регламент обаче предвижда това да става само веднъж на ниво браузър […]

Антони Стоянов е тазгодишният лауреат на Наградата за европейски гражданин на ЕП

Антони Стоянов, директор на Софийската математическа гимназия „Паисий Хилендарски“, номиниран от Момчил Неков (С&Д), е сред 50-те лауреати за Гражданската награда на Европейския парламент за 2017 г. Лауреатите ще получат почетни медали на официална церемония през есента в София, организирана от Информационното бюро на ЕП. Те ще участват също така и в общоевропейската церемония, посветена […]

Комисията приветства решението на 20 държави членки за създаване на Европейската прокуратура

На заседание от 08 юни на Съвета по правосъдие 20 държави членки, сред които и България, постигнаха политическо съгласие за създаването на новата Европейска прокуратура чрез засилено сътрудничество. Необходимо е Европейският парламент да даде своето съгласие. След като новият орган бъде въведен, независимите европейски прокурори ще разполагат с правомощия да провеждат разследвания и да повдигат […]

ЕС обособи фонд за отбрана с годишен бюджет 5,5 милиарда евро

Европейската комисия съобщи на 07.06.2017 година, че отделя 5,5 милиарда евро годишен бюджет за Европейския фонд за отбрана, предава БТА. Предвижда се фондът да помогне на държавите от ЕС по-ефективно да изразходват средствата за отбранителни способности, като се ограничи дублирането на разходи и постигане на по-добро съотношение между качество и цена. Фондът ще съгласува, допълва […]

Член 50 от Договора за Европейския съюз

Член 50 1. Всяка държава-членка може да реши, в съответствие със своите конституционни изисквания, да се оттегли от Съюза. 2. Държавата-членка, която реши да се оттегли, нотифицира за намерението си Европейския съвет. В съответствие с насоките, дадени от Европейския съвет, Съюзът договаря и сключва споразумение с тази държава, с което се определят редът и условията […]