Парламентът настоява за забраната на неофашистките и неонацистки групи в ЕС

ЕП е безпокоен от нарастващата нормализация наашизма, расизма и ксенофобията и призовава държавите членки на ЕС да забранят неофашистките и неонацистките групи. В приетата резолюция с 355 гласа „за“, срещу 90 „против“ и 39 „въздържал се“, евродепутатите осъждат отсъствието на сериозни действия срещу неофашистките и неонацистките групи, което става причина за настоящото разрастване на ксенофобията […]

Свободна длъжност за генерален директор на Правната служба, юрисконсулт на Европейския съвет и на Съвета

В Официалния вестник на ЕС от 29 октомври е публикувано обявление за свободно работно място за длъжността генерален директор на Правната служба, юрисконсулт на Европейския съвет и на Съвета. Генералният секретариат на Съвета (ГСС) подпомага Европейския съвет и Съвета на Европейския съюз (Съвета) и техните подготвителни органи във всички области на дейността им. Той дава […]

Парижкото споразумение: ЕП призовава за засилване на ангажиментите на ЕС в областта на климата

Всички политики на ЕС трябва да бъде тясно съгласувани с дългосрочните цели на Парижкото споразумение, заяви ЕП в четвъртък. Евродепутатите подчертават, че настоящите ангажименти, поети от страните по Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата в контекста на Парижкото споразумение (“UNFCCC”), „биха ограничили глобалното затопляне до повишаване на температурата само с около 3,2°C и […]

Реформа на правилата за пътно таксуване ще стимулира по-чистия транспорт и ще гарантира справедливост

Предложените правила трябва да помогнат за постигането на целите на ЕС за намаляване на емисиите от транспортния сектор и да направят по-справедливи пътните такси. Тези правила ще уреждат таксите, които държавите-членки на ЕС вече налагат или предстои да въведат на пътищата от трансевропейската транспортна мрежа.   Преминавне към принципа “замърсителят плаща”/”потребителят плаща”   За да […]

Фейсбук – Кеймбридж Аналитика: Евродепутатите изискват действия за защитата на личните данни на гражданите

Като последващо действие след скандала с „Фейсбук“/„Кеймбридж Аналитика“, евродепутатите призоваха за цялостен одит и за мерки срещу вмешателство в изборите. В резолюцията приета в четвъртък, евродепутатите настояха „Фейсбук“ да позволи на органите на ЕС да извършат цялостен одит на платформата, за да оценят сигурността на данните и защитата на личните данни на потребителите, след скандала, […]