Финанси: как ЕС трябва да управлява средствата си

Бюджетът на ЕС осигурява средствата за политиките, водени на европейско ниво. Прочетете за позицията на Парламента относно финансирането на ЕС. В изследване Евробарометър от март 2017 г. мнозинството от европейските граждани заяви желание за по-голяма намеса от ЕС в 15 ключови области, в това число борбата с безработицата и с тероризма, мерки относно миграционната политика, защитата на околната среда и здравето и осигуряването на социална…