Европейската комисия се застъпва за правата на жените в смутни времена

  Европейската комисия дава началото на проява под надслов „Правата на жените в смутни времена“, актуална тема, избрана за тазгодишния колоквиум за основните права. Последното проучване на Евробарометър, което също се публикува днес, подчертава, че в държавите от ЕС все още не е постигната равнопоставеност между половете. Комисията обяви, че ще предприеме конкретни действия за преодоляване на разликата в заплащането на мъжете и жените чрез…