Социално осигуряване: повече гъвкавост и яснота за хората, живеещи в чужбина

На 20 ноември комисията по заетост одобри изменения на правила за координация на системите за социално осигуряване в ЕС. Целта е да се улесни трудовата мобилност в ЕС и да се гарантира справедлив достъп до социална закрила за всички. Защо е необходима координация Всеки гражданин на ЕС има право да се премести в друга страна членка, за да работи или да учи. Около 14 млн. жители на…

Комисията предлага повече прозрачност и отчетност в процедурите за изпълнение на законодателството на ЕС

На 14 февруари 2017 г. Комисията предложи изменения на Регламента относно комитологията с цел повишаване на прозрачността и отчетността в процедурите за изпълнение на законодателството на ЕС. По този начин се изпълнява обещанието, дадено през септември 2016 г. от председателя на Комисията Юнкер в речта му за състоянието на Съюза, когато той заяви: „Не е редно, когато държавите от ЕС не могат да се споразумеят помежду…