Парламентът настоява за по-добра закрила на транспортираните животни

От 2009 г. до 2015 г. броят на превозите на животни в ЕС се е увеличил с над 10% на 437 000 пътувания. Причините за транспортирането са различни ‒ за разплод или за развъждане, за клане или за участие в конкурси. Около една трета от пътуванията продължават над осем часа, като през това време животните трябва да понесат ограничения в пространството, промени в температурите, липса на храна…