Интеграция: евродепутатите искат прекратяване на практиката на неучастие в правото на ЕС

Евродепутатите направиха преглед на различните нива на европейска интеграция между държавите членки, често наричана Европа „à la carte”, „променлива геометрия“, „Европа на различни скорости“ или „първа и втора класа членство“. Те също представиха редица предложения, така че различията да работят в полза на европейския проект, вместо да го застрашават. Гъвкавост, не фрагментиране Евродепутатите са на мнение, че диференциацията е съвместима с европейската интеграция, тъй като…