Инфографика: биохраните в Европа

Научете основни факти за биохраните и биоземеделието в Европа и как новите правила, приети от ЕП, ще подобрят качеството. Нови правила на ЕС за производството на биохрани ще гарантират качеството на храните, защитата на околната среда и доброто отношение към животните по цялата верига на доставки. Все повече потребители в ЕС купуват продукти, които са произведени по естествен начин и с необработени допълнително съставки. Био…

Инфографика: напредъкът на ЕС към целите в областта на климата

Европейският съюз е определил амбициозни цели за намаляване на емисиите на парникови газове до 2020 г. Научете от нашите инфографики какво е постигнато досега. Борбата с промените в климата е ключов приоритет за ЕС. Страните членки са се ангажирали с измерими цели в различни сектори. По-долу представяме данни за напредъка до момента. Целите в областта на климата за 2020 г. Целите за 2020 г. са зададени…

Инфографика: езиковото разнообразие в Европа

  Европа е континент, в който се говорят много езици, а Европейският парламент е добър пример как те могат да съществуват един до друг.                     Повече от половината европейци (54%) са способни да водят разговор на чужд език, а една четвърт говорят поне два езика освен своя роден, показва изследване Евробарометър от 2012 г. Европейският парламент подкрепя…