Инфографика: напредъкът на ЕС към целите в областта на климата

Европейският съюз е определил амбициозни цели за намаляване на емисиите на парникови газове до 2020 г. Научете от нашите инфографики какво е постигнато досега. Борбата с промените в климата е ключов приоритет за ЕС. Страните членки са се ангажирали с измерими цели в различни сектори. По-долу представяме данни за напредъка до момента. Целите в областта на […]

Инфографика: езиковото разнообразие в Европа

  Европа е континент, в който се говорят много езици, а Европейският парламент е добър пример как те могат да съществуват един до друг.                     Повече от половината европейци (54%) са способни да водят разговор на чужд език, а една четвърт говорят поне два езика освен […]