Качеството на потребителските продукти: евродепутатите се заемат с двойните стандарти

    Тестове и проучвания, извършени в няколко държави членки, предимно от Централна и Източна Европа, доказват, че съществуват различия в състава на продукти, рекламирани и разпространявани с една и съща марка, с привидно идентична опаковка, което е в ущърб на потребителите. Тези различия са открити не само в състава на хранителни продукти, но често и в нехранителни продукти, като препарати, козметика, тоалетни принадлежности и…

Инфографика: биохраните в Европа

Научете основни факти за биохраните и биоземеделието в Европа и как новите правила, приети от ЕП, ще подобрят качеството. Нови правила на ЕС за производството на биохрани ще гарантират качеството на храните, защитата на околната среда и доброто отношение към животните по цялата верига на доставки. Все повече потребители в ЕС купуват продукти, които са произведени по естествен начин и с необработени допълнително съставки. Био…

Новата политика за космоса на Комисията е съсредоточена върху подобряване на качеството на живот на хората и засилване на конкурентоспособността на Европа

Космическите програми на ЕС вече предоставят услуги, които са от полза за милиони хора. Европейската космическа индустрия е силна и конкурентоспособна и създава работни места и бизнес възможности за предприемачите. Предложението от 26 октомври 2016 година за нова космическа политика е насочено към развиване на нови услуги и укрепване на челната позиция на Европа в тази област. Космическите програми на ЕС вече предоставят услуги, които…