Влиянието на промените в климата в Европа (инфографика)

  Промените в климата вече оказват ефект върху околната среда, икономиката и здравето на хората в Европа. Научете какво се случва от нашата инфографика. Отделните региони в Европа са засегнати по различен начин от климатичните изменения. По-голямата част от последиците са вредни, но има и положителни неща − например, ръстът на температурите в северна Европа намалява […]

Инфографика: напредъкът на ЕС към целите в областта на климата

Европейският съюз е определил амбициозни цели за намаляване на емисиите на парникови газове до 2020 г. Научете от нашите инфографики какво е постигнато досега. Борбата с промените в климата е ключов приоритет за ЕС. Страните членки са се ангажирали с измерими цели в различни сектори. По-долу представяме данни за напредъка до момента. Целите в областта на […]

Енергиен съюз и действия в областта на климата: Управление на прехода на Европа към нисковъглеродна икономика

Европейската комисия представя пакет от мерки за ускоряване на прехода към нисковъглеродни емисии във всички сектори на икономиката в Европа. Комисията работи в посока запазване на конкурентоспособността на ЕС в контекста на промяната в световния социално-икономически модел, породена от новия тласък за преминаване към модерна нисковъглеродна икономика, даден с Парижкото споразумение относно изменението на климата. […]