Енергиен съюз и действия в областта на климата: Управление на прехода на Европа към нисковъглеродна икономика

Европейската комисия представя пакет от мерки за ускоряване на прехода към нисковъглеродни емисии във всички сектори на икономиката в Европа. Комисията работи в посока запазване на конкурентоспособността на ЕС в контекста на промяната в световния социално-икономически модел, породена от новия тласък за преминаване към модерна нисковъглеродна икономика, даден с Парижкото споразумение относно изменението на климата. […]