Комисията предлага повече прозрачност и отчетност в процедурите за изпълнение на законодателството на ЕС

На 14 февруари 2017 г. Комисията предложи изменения на Регламента относно комитологията с цел повишаване на прозрачността и отчетността в процедурите за изпълнение на законодателството на ЕС. По този начин се изпълнява обещанието, дадено през септември 2016 г. от председателя на Комисията Юнкер в речта му за състоянието на Съюза, когато той заяви: „Не е редно, когато държавите от ЕС не могат да се споразумеят помежду…