ДЕБАТ „МИГРАЦИЯТА В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ”

Европейски информационен център „Европа Директно” – Пловдив проведе на 19 май 2016 г. в  Пловдивски университет „Паисий Хилендарски” дебат на тема „Миграцията в Европейския съюз”. Участниците в дебата – студенти и други млади хора – първоначално бяха запознати с актуалното състояние за миграцията в Европа, след което бяха разделени на две групи, които да изработят аргументи „ЗА” и „ПРОТИВ” приемането на мигранти в страните на…