Конфискация на активи от престъпна дейност: по-лесно сътрудничество в ЕС

Делът на конфискуваните активи е малък Смята се, че престъпната дейност в Европа генерира около 110 млрд. евро годишно. Според оценки в доклад на Европол от 2016 г. за периода 2010-2014 г. само върху 2,2% от средствата от престъпна дейност са наложени забрани за разпореждане или обезпечения, а делът на окончателно иззетите средства е 1,1%. Проблемът е свързан с факта, че престъпните групи използват слабости в законодателството,…

Мерки за гарантиране на свободни и честни европейски избори

  За да се гарантира, че изборите за Европейски парламент през следващата година ще бъдат организирани по свободен, честен и сигурен начин, председателят Жан-Клод Юнкер обяви в своята реч за състоянието на Съюза набор от конкретни мерки, включително по-голяма прозрачност на онлайн политическата реклама и възможност за налагане на санкции за незаконно използване на лични данни с цел да се повлияе умишлено върху резултата от…

Нови правила на ЕС затягат контрола срещу прането на пари

  Депутатите са на път да одобрят уеднаквяване на санкциите за пране на пари и затягане на контрола върху преноса на пари през граница. Хармонизирани правила срещу прането на пари Според оценки криминалната дейност генерира 110 млрд. евро доходи всяка година, което се равнява на около 1% от БВП на ЕС. Тези средства могат да бъдат използвани и за финансиране на терористична дейност. Прането на пари…

ЕП улеснява достъпа на хора със зрителни увреждания до книги

    Новите правила предвиждат по-лесен достъп на хората със зрителни увреждания до книги във специални Брайлови формати или аудио книги. повече достъпни книги за хора със зрителни увреждания чрез премахване на ограниченията, свързани с авторските права; по-добър достъп до книги в специални формати от чужбина; възможност за компенсации за издателите. В четвъртък евродепутатите одобриха споразумението, постигнато със Съвета през март 2017 г, което ще гарантира,…

Органични храни: договорени са нови правила за етикетиране в ЕС

‒ По-строги проверки по веригата за доставки; ‒ Нови правила против замърсяване на храните в ЕС; ‒ Вносните храни трябва да отговарят на стандартите на ЕС. Нови правила за повишаване на доверието на потребителите в органичните продукти и за освобождаване на потенциала за развитие на този сектор бяха неофициално договорени от преговарящите на Съвета в сряда. За повишаване на доверието на потребителите: ‒ Строги проверки…