„Европа директно” – Пловдив на изложение „Образование в чужбина – Edlanta 2017”

На 05 октомври в хотел „Империал” се проведе изложение „Образование в чужбина – Edlanta 2017 г.”. Наред с представянето на университети от ЕС пред младите хора, участие в изложението взе и Информационен център „Европа директно” – Пловдив. На специално изградения за целта щанд на младежите и техните родители се предоставиха консултации и информационни материали за […]

„Европа директно” – Пловдив на изложение „Образование в чужбина – Edlanta 2017”