Отношенията между ЕС и Япония: ново търговско споразумение, нова ера

Във времена на международно напрежение и засилен протекционизъм Европейският съюз и Япония се опитват да подобрят партньорството помежду си. Търговското споразумение улеснява износа от европейски компании за Япония, а отделен договор засилва сътрудничеството по общи предизвикателства като сигурността и околната среда. Европейският парламент одобри договорените текстове на пленарното си заседание на 12 декември. Съветът също трябва да ги одобри, преди те да могат да влязат…