Водни ресурси: ЕП насърчава използването на отпадъчни води в земеделието

Ръстът на населението, урбанизацията и туризмът са фактори за нарастващото търсене на водни ресурси в Европа. От друга страна, промените в климата повишават риска от засушавания и недостиг на вода. Според прогнози до 2030 г. около половината от реките в Европа ще бъдат засегнати. Селското стопанство отговаря за около половината от потреблението на вода в ЕС. За да бъде гарантиран достъпът на европейците до прясна вода, Парламентът прие…