Нови правила за намаляване на бюрокрацията, свързана с официалните документи на гражданите

Европейският парламент прие на 09 юни 2016 г. регламента, предложен от Комисията с цел да се намалят разходите и формалностите за гражданите, които трябва да представят официален документ в друга държава от ЕС. Понастоящем гражданите, които се преместват или живеят в друга държава от ЕС, трябва да заверяват издадените им официални документи (например удостоверение за раждане, […]