Граничен контрол: подобрения в Шенгенската информационна система

На 24 октомври Парламентът ще гласува правила, които подобряват ефективността на Шенгенската информационна система – централизирана база данни, която подпомага граничния контрол и сътрудничеството между правораздавателните органи в 30 страни, включително и България. Мерките са насочени към подобряване на борбата с тероризма и организираната престъпност, както и за овладяване на нелегалната имиграция. Укрепване на границите […]