По-добър достъп до продукти и услуги за хората с увреждания в ЕС

‒         Телефони, автомати за билети и банкомати стават по-достъпни; ‒         Правилата ще важат за нова инфраструктура; ‒         В ЕС живеят 80 млн. души с някаква степен на увреждане.   Ключови стоки и услуги като телефони, банкомати и автомати за билети и чекиране ще трябва да станат по-достъпни за хора с увреждания. В ЕС има около 80 млн. хора с някаква степен на увреждане. Поради застаряването на населението се…