Европейската комисия се застъпва за правата на жените в смутни времена

  Европейската комисия дава началото на проява под надслов „Правата на жените в смутни времена“, актуална тема, избрана за тазгодишния колоквиум за основните права. Последното проучване на Евробарометър, което също се публикува днес, подчертава, че в държавите от ЕС все още не е постигната равнопоставеност между половете. Комисията обяви, че ще предприеме конкретни действия за […]

Европейската комисия подготвя основата за бъдещи действия, свързани с правото на ЕС в областта на защитата на потребителите

Европейската комисия представя анализ на правилата на ЕС в областта на защитата на потребителите и търговията. Този доклад ще послужи като основа за по-нататъшно подобряване на правната уредба в полза на потребителите и предприятията. Резултатите показват, че въпреки че европейските потребители вече се ползват от силни права в това си качество, съществува възможност за подобрение, […]

Европейската комисия докладва относно прилагането на Хартата на основните права на ЕС през 2016 г.

На 18 май Европейската комисия публикува своя годишен доклад за прилагането на Хартата на основните права на ЕС. В доклада се обръща специално внимание на инициативите, предприети от ЕС през 2016 г. за укрепване на основните права. В него се разглежда също така начинът, по който тези права са били прилагани в редица политики на […]

Фотоконкурс „Моята Европа, моите права“

Фотоконкурсът „Моята Европа, моите права“ приканва фотографи любители и професионални фотографи да запечатат на снимка своето тълкуване на този много актуален въпрос. Участниците могат да почерпят идеи и вдъхновение от „облака с етикети“ на уебсайта на конкурса. Крайният срок за участие в конкурса е 30 юни 2017 г. и в него могат да участват всички […]

Комисията докладва за състоянието на основните права в Европейския съюз

На 19 май 2016 г. Европейската комисия публикува своя доклад за прилагането на Хартата на основните права на ЕС през 2015 г. В доклада се прави преглед на прилагането на основните права в контекста на редица политики на ЕС и в държавите членки. В доклада се отбелязва, че през 2015 г. е бил осъществен напредък по редица […]