Предпазване на потребителите в ЕС — онлайн тържищата обединяват усилията за премахване на опасните продукти от пазара на ЕС

На 16 март 2017 година Европейската комисия представи последния си доклад за системата за бърз обмен на информация за опасни продукти. През 2016 г. националните органи използваха по-активно системата и отстраниха повече опасни продукти от магазините. Въпреки това все повече от опасните продукти, за които е подаден сигнал в системата за бърз обмен на информация, се […]