Обява за свободно работно място за изпълнителен директор на съвместното предприятие „Чисто небе 2“

В Официалния вестник на ЕС от 11 май е публикувана обява за свободно работно място за поста изпълнителен директор на съвместното предприятие „Чисто небе 2“. Съвместното предприятие „Чисто небе 2“(СП „Чисто небе 2“) е публично-частно партньорство между Европейската комисия и въздухоплавателния сектор. Установено е установено в Брюксел в съответствие с европейското законодателство със срок на […]

Стартира „Нова Европейска платформа на недекларирания труд”

Платформата е насочена към превръщането на недекларирания труд в декларирана работа, като по този начин се гарантира социална защита за милиони европейци, които губят чрез различни видове рискови условия на работа, включително зависими работни взаимоотношения скрити като самостоятелна заетост. Платформата се състои от съответните органи на всички държави-членки и представители на междуотраслови социални партньори на […]

Европейският парламент търси директори

В Официалния вестник на ЕС са публикувани две обявления, че Европейският парламент търси директори за Генерална дирекция за вътрешни политики на ЕС, Дирекция по граждански права и конституционни въпроси и за Генерална дирекция за инфраструктури и логистика,  Дирекция по логистика. Тази процедура за подбор цели разширяване на възможностите за избор на органа по назначаването. Тя […]