ЕП създава комисия за изясняване на недостатъците в борбата срещу тероризма

Евродепутатите одобриха създаването на специална комисия с мандат от дванадесет месеца за справяне с практическите и законодателните недостатъци в борбата срещу тероризма. проучване мерките за борба с тероризма; установява недостатъците в трансграничното съдебно сътрудничество и обмена на информация; оценява влиянието върху основните права. Специалната комисия ще проучва и оценява степента от терористичната заплаха на територия на ЕС и ще разглежда всички възможни пропуски и неизправности,…