Австрийското председателство на Съвета на ЕС: 1 юли — 31 декември 2018 г

Приоритетите на австрийското председателство са подчинени на неговия девиз: „Европа, която закриля“. В програмата на председателството се поставя акцент върху въпросите на убежището и миграцията, защитата на външните граници, борбата с радикализацията, тероризма и организираната престъпност, цифрова сигурността и защитата на европейските ценности. От присъединяването си към ЕС през 1995 г. Австрия поема председателството на Съвета на ЕС за трети път след 1998 г. и 2006 г.…